วิธีการสังเกต โซฟา ลดราคา ที่มีคุณภาพที่สุด

อันใดเกิดแรงกระตุ้นที่ไม่อาจควบคุมได้ด้วยเหตุผล ห้าหาวิดีโอเทปนั่น เจอได้ก็อยากจะหา และหากดูได้ก็อยากจะดู ลองคิดดูว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบน ทางต่วนลายเลียบอ่าว บริเวณแยกทางออกโออี ควรอยู่ไนเขตความรับผิดชอบ ของ สน. อะไร เพราะรถ โซฟาลดราคา2015 ที่เลียหายจากอุบัติเหตุจะถูกห้าไปเก็บไว้ที่แผนกจราจร ใน สน. เด้าของห้องที่ชั่วคราว หากมีเครื่องเล่นวิดีโออยู่ในรถ ห้าจะถูกเก็บรักษา ไว้ที่แผนกจราจรด้วย ในเมี่อลูกเมียเสียชีวิต ตัวอาขาคาว่าเองก็ยังไร้สติ แห้ว ไม่มีใครอื่นมารับสมบัติไป

เครื่องเล่นวิดีโออาจยังหลงเหลีออยู่ในแผนกด้วยอาชีพแพทย์ชันสูตรศพ อันโดจึงรู้จักตำรวจจำนวนไม่น้อย น้าจำเป็น ขึ้นมาจะไปขอเครื่องเล่นวิดีโอที่อาซาคาว่าพยายามจะขนมาจากตำรวจ คงไม่ใช่ เรื่องยาก แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านั่นมืบุคคลหนึ่งที่จำเป็น โซฟาราคาถูก ต้องพบใหใด้ บุคคล นี้นกิดีออาชาคาว่า คะสียูกิ นั่นเอง หากได้ฟังขอเท็จจริงของเหตุการณ์จากปาก คำเขา น่าจะเป็นการประหยัดเวลามากที่สุด ในแฟกซ์บอกว่าอาซาคาว่าถูกหาม ล่งโรงพยาบาลในสภาพไร้สติ ผ่านมาสิบวันอาการของเขาอาจเปลี่ยนแปลงน้าง แล้ว น้าสามารถสื่อสารได้ อันโดกิอยากริบไปพบพูดคุยด้วยในทันใด

ทราบชี่อโรงพยาบาลที่อาชาคาว่า คะสิยูกิอยู่ไหมครับ” อันโดถาม “น้าจำไม่ผิด รู้สึกจะเป็นโรงพยาบาลชีนางาว่าไขเซครับ”คุราฮาชีพูดแล้วจึงค่อย โซฟามือสอง ตรวจสอบยีนยันจากแฟัมอีกครั้ง “ใช่ครับ...แต่ในนี้ระบุว่าผู้ป่วยยังไม่ได้สตินะครับ”

“อย่างไรกิจะลองไปเยี่ยมดูก่อนน่ะครับ” อันโดพูดพลางพยักหน้าๆท ๆ เหมือนจะบอกใน้ตนเองอันโดซุกหน้ากับกระจกด้านชัาง เคลิ้มหลับไปในรถแท็กซี่ มือขวาที่คํ้ายันเสียการทรงตัว หน้าผากถลำโขกกับพนักที่นั่งคนขับ จังหวะนั่นไดยินเสียงเหมือนระฆังสัญญาณแว่วมาแตใกล อันโดยกนาฟักาชัอมือ ขึ้นดูโดยอ้ติโนมัติ โซฟาลดราคา index ด้วยความเคยชิน...า4.า0 น. ...หลังออกจากมหาวิทยาลัยเอส เขาจับแท็กซี่ได้ทันที ตังนั่นแน้เวลาจึงเพิ่งผ่านไปไม่ถึงสิบนาที และที่เผลอหลับ ไปคงไม่เกินสองลามนาทีเท่านั่น แต่อันโดกลับรู้สึกถึงกระแสเวลาอันกว้างใหญ่ ไพศาล รู้สึกราวกับว่าการไปมหาวิทยาลัยเอส พบนายแพทย์คุราฮาชี เพี่อดูภาพ ก่ายสภาพอุบัติเหตุ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายวันก่อน เป็นความรู้สึกคล้ายถูกพาไป ถึงไหนไกล ๆ โดยไม่ทันรู้ตัว...เขาไดยินสัญญาณเตือนตังแว่ว โซฟา ลดราคา มาจากนอกหน้าต่างซึ่งปิดสนิทรถแท็กซี่จอดนิ่งอยู่ที่เดิม ถนนลี่เลน ดูเหมีอนเลนชายสุดเป็นเลนสำหรับ เลี้ยวชายโดยเฉพาะ